top of page

ACT
Acceptance and commitment therapy 

Alura Coaching biedt therapie en begeleiding voor kinderen en volwassenen. In de behandeling werken we voornamelijk met de moderne theorie vanuit ACT (Acceptance and commitment therapy). Andere methodes die we gebruiken in de begeleiding zijn yoga (lichaamsgericht) of het inzetten van het paard als co-therapeut. Voor elke vorm van behandeling kun je je individueel, samen of met het gezin aanmelden. Bij het coachen van kinderen zullen de ouders sterk betrokken zijn in het traject: immers, zoals een paard niet zonder kudde kan, kunnen wij mensen niet zonder ons eigen (gezins-)systeem.  

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een vorm van ‘positieve psychologie’ en waait als een nieuwe wind door GGZ land. ACT is ontwikkeld voor volwassenen en is als methodiek ook doorontwikkeld voor kinderen en jongeren. ACT combineert verschillende bewezen werkzame technieken met elkaar, zoals CGT (cognitieve gedragstherapie) en MBSR (mindfulness based stress reduction). ACT helpt je bij het vergroten van je ‘mentale fitheid’. De bedoeling is om steeds sterker te worden in onderstaande vaardigheden:

 

 Meer in contact komen met het hier en nu (mindfulness)

 Vriendelijk naar jezelf leren kijken en weten wat je nodig hebt (zelfcompassie)

 Het accepteren van pijnlijke situaties, gedachtes en gevoelens (acceptatie)

 Loskomen van lastige gedachtes en gevoelens (defusie)

 Het ontdekken van wat jij écht belangrijk vindt (waarden)

Actie ondernemen op basis van wat jij belangrijk vindt (toegewijde actie)

Een vriendelijkere en flexibelere relatie met jezelf te hebben (jezelf als context)

 

In de laatste jaren is uit onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen. Zo blijkt dat ACT effectief is bij onder andere chronische pijn en vermoeidheid, angst en fobieën, depressie, gedragsproblemen, obsessieve-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie, diabetes en verslaving. ACT-interventies zijn ook effectief gebleken bij het verbeteren van het welzijn bij mensen zonder directe klachten.

 

Het inzetten van ACT maakt je mentaal flexibeler en zorgt ervoor dat je makkelijker om kunt gaan met alles wat er op je pad komt. We gaan van  ‘moeten’ naar ‘mogen’ en gunnen onszelf geduld en mildheid in dat proces. ACT is een belangrijke basis in elke behandelings- of begeleidingssessie en wordt gecombineerd met andere praktische methoden uit de psychologie. Dieren en de natuur geven ons bij uitstek prachtige metaforen om tijdens ACT mee aan de slag te gaan, zoekend naar onze eigen natuur. 

* Acceptance and Commitment therapy, Steven C. Hayes, 2016

* ACT made simple, Russ Harris, 2018

jeremy-bishop-wn4p4Z6lujs-unsplash.jpg

'Strength is the gain from the madness we survive'

bottom of page