top of page

Missie & Visie 

Logo tekst zwrt.png

Alura Coaching biedt een verscheidenheid aan diensten, maar hierin staat een doel centraal: het 'verhogen' van het bewustzijn, op kleine en grote schaal. Laura Verhoog, oprichtster van Alura Coaching, wil hierin zowel een spiegelend als voorbeeld rol neerzetten, vandaar het motto; Verhoog - 'uw bewustzijn'.

LAAT JEZELF BLOEIEN.

Coaching & Training op een innovatieve manier in de oases van de randstad. 

leave.png

Uitgangspunten van Alura Coaching

We streven naar een ontmoeting met onze klant(en), een ontmoeting op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Enerzijds richten we ons op het ontwikkelen en activeren van eigen (veer)kracht, mogelijkheden en talenten en anderzijds op het bieden van inzicht in het ontstaan en accepteren van kwetsbaarheden en beperkingen.

We gaan uit van de omgeving en systeem van de klant en betrekken deze dus tot zover mogelijk bij coaching en/of begeleiding. Mensen maken altijd deel uit van een groter geheel, een sociale omgeving die enerzijds tot steun, anderzijds tot last kan zijn. Inzicht daarin en betrokkenheid daarbij zijn essentieel voor een structurele verandering.

We hebben voornamelijk oog voor het oplossend vermogen van de klant.. Hoe is de klant tot nu toe met problemen omgegaan, welke strategieën en/of personen waren daarbij helpend. Welke talenten en hobby’s hebben bijgedragen tot een gevoel van tevredenheid en geluk? Ook gaan we ervan uit dat bij bepaalde fasen in het leven bepaalde krachten horen, maar ook kwetsbaarheden. Beide horen nou eenmaal bij het mens-zijn in dit leven.

De trajecten die we aanbieden zijn “kort als het kan, lang als het nodig is”. Werken met mensen is en blijft maatwerk, waardoor continu monitoring nodig is van passendheid en effectiviteit. We vragen hierin ook verantwoordelijkheid en meedenkendheid van de klant zelf. Want, het antwoord vind hij/zij uiteindelijk bij zichzelf. 

Sharing inspiration, experience and wisedom, here and all over the world..

Om dit doel te bereiken houdt Alura Coaching zich bezig met het ontwikkelen en geven van trainingen, workshops en individuele of systeemgerichte-coaching gericht op zelfontwikkeling en groei, al dan niet met behulp van dieren en natuur. We willen verder kijken dan de reguliere gesprekken tussen vier muren en hebben daarvoor een brede blik en kennis. We werken herstelgericht, en altijd samen en in openheid met de klant.  

 

 

Alura Coaching legt de nadruk op het begeleiden en coachen vanuit een nieuw perspectief; het onderzoeken van de huidige situatie, het aanbieden van tools en het (opnieuw) inzetten van eigen kracht om de zelfredzaamheid te bevorderen. We maken gebruik van verschillende (therapeutische) methoden en technieken van over de hele wereld die het best aansluiten bij de individuele klant. Daarnaast willen we ook juist die kennis en ervaring met elkaar delen in binnen- en buitenland, zodat we overal unieke mensen op een unieke manier kunnen begeleiden. 

 

Omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat een van de belangrijkste factoren voor het slagen van een behandeling, de cliënt- therapeut relatie is, hechten we veel belang aan die relatie waarin gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. Daarnaast zijn we erachter gekomen dat bij bijna alle vormen van leren, non-verbale interventies (fysiek, ervaringsgericht) van essentieel belang zijn. Dit is waarom wij kiezen voor een natuurrijke omgeving, waar het accent ligt op beweging, zintuiglijkheid, lichamelijke sensaties, het bieden van veiligheid en het versterken van het mentaliserend vermogen. De inzet van dieren, zoals honden en paarden is daarbij een belangrijk hulpmiddel gebleken.

 

 

Logo beeld.png
773fe6cd3196fa5240ccad71389f60d3.jpg
bottom of page