top of page

Tarieven

Helaas is er op dit moment geen mogelijkheid voor individuele coaching en/of behandeling.

Vrijblijvende kennismaking

U kunt bij ons een vrijblijvende intake aanvragen. Hierbij komen wij ook aan huis en bespreken uw situatie en wensen. Aan de hand hiervan stellen we een plan van aanpak op en een zorgovereenkomst.

Kennismakingsgesprek

Bij alle diensten is er een mogelijkheid tot een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch) waarin we samen kijken of de diensten die wij bieden aansluiten bij uw vraag of wens.*

Trainingen

Voor groepstrainingen (8 sessies van 90 minuten) vragen we 249,- euro per deelnemer.  Dit is inclusief een kennismakingsgesprek, werkboek, audio-oefeningen en evaluatie achteraf.*

Coaching & Therapie

Alura Coaching hanteert voor de coaching en therapie een standaardtarief van 89,- euro per 60 minuten. Dit is inclusief voorbereidingstijd, tussentijdse opdrachten en verslaglegging achteraf. 

Workshops

Voor alle workshops geldt een standaardtarief van 99,- euro per 90 minuten workshop. Uiteraard kunnen duur, inhoud en locatie naar wens aangepast worden. Bij het inzetten van het paarden is het bedrag 125,- euro per 90 minuten.*

Met behulp van Paarden

De sessies met de paarden op locatie duren 90 minuten en de kosten bedragen 125,- euro per sessie. Dit is inclusief voorbereidingstijd, tussentijdse opdrachten en verslaglegging achteraf. *

Cadeaubon

Orgineel cadeau geven? Geef een unieke ervaring met de cadeaubon voor een  paardencoaching-sessie!

Leuk voor jong én oud!

99,- euro voor 90 minuten,

plus een mooi aandenken!*

* Voor alle reizen buiten de eigen locatie geldt het wettelijke kilometertarief van 0,19 eurocent. 

Ω Onze zorg wordt vergoed

 

Ω PGB

Onze zorg kan vergoed worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Hierbij krijgt u een aantal uren of geldbedrag toegekend waarmee u zelf begeleiding kunt inkopen.

Heeft u al een PGB? Dan kunnen wij meteen beginnen met onze begeleiding!

Heeft u nog geen PGB, maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen? Dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente. Niet gelukt? Wij bieden ook hulp bij het aanvragen van een PGB. Meer informatie kunt u vinden op de website van de SVB. 

Zorgverzekering

Onze diensten komen in 2020 in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering voor Alternatieve Geneeswijzen. Afhankelijk van de persoonlijke (aanvullende) verzekering kun je in aanmerking komen voor deze vergoedingen. Alura Coaching is niet verantwoordelijk of er wel/ niet een vergoeding wordt toegekend. Uw huidige zorgverzekeraar kan hier meer inzicht in geven of kijk voor meer informatie op: 

http://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/

Ω Werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker, in sommige CAO’s is dat zelfs verplicht. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen  hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de coachsessies bij werkgerelateerde vragen. 

 

UWV

Indien je een (ziekte)uitkering ontvangt van het UWV informeer je bij je contactpersoon wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn in het kader van herstel en re-integratie.

 

Aftrek Belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. 

 

Arbodienst van werkgever

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van stress, burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

Ω Tarieven voor bedrijven

Voor bedrijven vragen wij extra BTW á 21% bovenop bovenstaand tarief

Vergoedingen

Alle bovenstaande diensten zijn eventueel te vergoeden via PGB, uw zorgverzekeraar of werkgever. Zo wordt zorg die onder de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet valt vergoed door de gemeente. GGZ, thuiszorg, langdurige zorg (Wlz) en medische zorg gaan via de zorgverzekering (Zvw). Je kunt ook op particuliere basis terecht. Het hangt van de zorgsoort en de voorwaarden van de bijbehorende financiering af hoe de kosten geregeld zijn. Voor een actueel overzicht van welke psychologische interventies of behandelingen wel en niet vergoed worden door de zorgverzekeraar vanuit de GGZ kun je kijken bij het: Zorginstituut Nederland.

Contracten

Om zo onafhankelijk en regelvrij mogelijk te kunnen werken, heeft Alura Coaching geen contracten afgesloten met gemeenten of zorgverzekeraars. Zo ontstaat er ruimte om direct in te spelen op wat jij graag wilt en om samen te bepalen wat er nodig is. Bovendien is er op deze manier geen (vermoeden van) diagnose vereist en hoeft er geen persoonlijke informatie over jou te worden gedeeld met de gemeente of de zorgverzekeraar. Omdat er geen contracten zijn afgesloten, valt begeleiding bij Alura Coaching onder ‘niet gecontracteerde zorg’. Deze zorg wordt vaak deels vergoed door de zorgverzekeraar, afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis. Als je zeker wilt weten of jij in aanmerking komt voor een vergoeding, neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over contractvrije psychologen en vergoedingen door verzekeraars kun je ook terecht op de website van de contractvrije psycholoog.

Afzeggen afspraken

Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd of verplaatst, mits je dat minimaal 24 uur van te voren doet (op werkdagen).  Afspraken die op maandag vallen, dienen dus al op vrijdag te worden afgemeld. Afmelding kan per mail of telefonisch. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd, worden in rekening gebracht volgens het gehanteerde uurtarief.

 

PGB

Vaak is het mogelijk een PGB (persoonsgebonden budget) aan te vragen. In de wetgeving voor WMO, jeugdhulp en thuiszorg is dat geregeld. De gemeente of huisarts bepaalt of je hulp nodig hebt, maar je mag zelf kiezen voor ‘passende zorg’. Dat doe je via de gemeente waar je woont of je verzekeraar, het is overal weer net iets anders. We kunnen je helpen met de aanvraag. Dat is soms niet echt simpel, maar het is het waard: Met een PGB heb je het voordeel dat je zelf kunt kiezen voor je zorg en je zorgverlener(s). En dat is wel zo prettig! Onze diensten kunnen vergoed worden vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Hierbij krijgt u een aantal uren of geldbedrag toegekend waarmee u zelf begeleiding kunt inkopen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de SVB.

combilogozonderyoga.png
bottom of page